Obecní knihovna Cetkovice
Naposledy aktualizováno: 03.12.2018 23:08:07

Historie

Vznik knihovny v Cetkovicích spadá do roku 1924, kdy byla ve vesnici založena Veřejná knihovna. Byla umístěna v obecní kanceláři na staré radnici a prvních dvacet knih dostala od ministerstva zemědělství. Díky darům a dotacím zemského a cetkovického obecního úřadu měl v roce 1927 knihovní fond již 122 svazků (89 zábavných a 33 naučných). To už bylo pod vedením Sokola a ten zřídil i vlastní čítárnu. V roce 1938 vlastnila cetkovická Lidová knihovna 306 svazků. Po válce se bohužel našlo jen 167 knih. Díky podpoře spolků už v roce 1948 měla knihovna 570 svazků a 53 čtenářů. V šedesátých letech se knihovna hodně stěhovala, v roce 1960 měla 1 230 knih a 63 stálých čtenářů. Úspěšný byl rok 1969, kdy byla vyhodnocena jako vzorná knihovna v rámci celého blanenského okresu. Poté se ještě několikrát stěhovala, současně s tím, jak se stěhovala úřadovna MNV.

 

Současnost

Dnes se obecní knihovna nachází v půdní vestavbě budovy obecního úřadu a tvoří ji samotná výpůjční místnost a čítárna, která slouží zároveň jako klubovna. Je zde umístěn počítač s přístupem k internetu pro využití čtenáři a ostatní veřejnosti. V čítárně probíhají veškeré veřejné akci knihovny.

Nové prostory knihovny byly slavnostně otevřeny 25. června 2013. Knihovna má nově zakoupeno veškeré nábytkové vybavení a ostatní zařízení. 

Knihovna je plně automatizovaná. Je využíván knihovnický systém Clavius.

Obecní knihovna byla také vyznamenána v 7. ročníku soutěže Vesnice roku 2001. Byl jí udělen diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

Obec získala v soutěži Vesnice roku 2007 Jihomoravského kraje Modrou stuhu za bohatý společenský život v obci. Nemalou měrou k tomu přispívá i obecní knihovna.

 

Slavnostní otevření multifunkčních prostor -

převzato z webových stránek Obce Cetkovice

 

"V úterý 25.6.2013 byly na Obecním úřadě v Cetkovicích slavnostně otevřeny nové multifunkční prostory ve stavebně adaptovaném podkroví, které bylo přeměněno na novou knihovnu, dvě klubovny a sociální zázemí.

Přítomné hosty přivítal starosta obce úvodním slovem, které bylo záhy nahrazeno malým kulturním vystoupením, kde k překvapení všech vystoupilo kvarteto chlapců místní ZŠ. Poté pan starosta seznámil přítomné s technickými parametry dohotovené stavby a náklady, které bylo nutné vynaložit na to, aby z nevzhledného půdního prostoru v havarijním stavu vzniklo moderní zařízení, které může být chloubou celé obce.

Následně pan starosta s knihovnicí paní Jankovou a zástupcem firmy, která stavbu realizovala, panem Kambou, přestřihli symbolickou pásku a provoz prostor byl oficiálně zahájen. Pro přítomné hosty, kterými byli nejen zastupitelé obce a starostové okolních obcí a zástupci tisku, ale hlavně naši občané, bylo nachystáno i občerstvení a malá výstavka starých tisků z knihovních fondů a Cetkovických kronik.

Pevně věříme, že nové prostory budou sloužit ke spokojenosti nás všech a že čtenáři i přes menší nepohodlí několika dalších schodů budou knihovnu rádi využívat."

 

 
Proces zabral 0.0182 sekund času a 0.58MB paměti.